Peringatan bersama....

"Wahai anakku, Jauhilah olehmu sifat malas dan banyak mengeluh, kerana sesungguhnya kedua-dua sifat tersebut merupakan kunci dari segala keburukan.

Sesungguhnya jika engkau malas, maka engkau tidak akan mampu melaksanakan kewajibanmu.

Dan jika engkau banyak mengeluh, maka engkau tidak akan sabar dalam melaksanakan kewajibanmu."

(Muhammad bin 'Ali bin al-Husain bin 'Ali bin Abi Thalib)

10 October 2009

Batuan Igneus

Kenali Batuan Igneus
(Batuan dari Makmal Tahun 1 @ Bangunan Geologi UKM)

Tuff

Rhyolite-Tuff (Volcanic)

Pumice


Dunite


Biotite-Granite


Biotite-Granite Pink


Diorite


Pyroxenite


Muscovite-Biotite-Granite


Pyroxenite (Herzburgite)


Hornblende-Andesite

No comments: