Peringatan bersama....

"Wahai anakku, Jauhilah olehmu sifat malas dan banyak mengeluh, kerana sesungguhnya kedua-dua sifat tersebut merupakan kunci dari segala keburukan.

Sesungguhnya jika engkau malas, maka engkau tidak akan mampu melaksanakan kewajibanmu.

Dan jika engkau banyak mengeluh, maka engkau tidak akan sabar dalam melaksanakan kewajibanmu."

(Muhammad bin 'Ali bin al-Husain bin 'Ali bin Abi Thalib)

17 October 2009

Batuan Igneus 2

*sambungan daripada Batuan Igneus 1
*tambahan kepada kepelbagaian jenis batuan igneus
*setiap spesimen mempunyai rupa yang berbeza walaupun dari jenis yang sama, ia bergantung kepada lokaliti batuan tersebut dijumpai & pengaruh sekitaran


Aplite

Bronzite Peridotite


Biotite Granite Pink


GranodioriteOlivine-Basalt Porphyry

No comments: